Se direktesendingen her.

Les og last ned sakliste med vedlegg til kommunestyremøte her.

Sakliste

Utvalgs-saksnr.


Tittel

 

PS 33/23

Endring av kommunale SFO vedtekter

 

PS 34/23

Forebyggende plan for tidlig innsats overfor barn, unge og familier i Overhalla kommune

 

PS 35/23

Kommuneplanens arealdel - status og retning på videre planarbeid

 

PS 36/23

Klimaregnskap 2022

 

PS 37/23

Virksomhetsrapport 1. tertial 2023

 

PS 38/23

Gimle - forprosjekt og videre byggeprosjekt

 

PS 39/23

Revidert økonomiplan 2023-2026