Oversikt over skiløyper

Solem - Himovatnet (5 km)
Holdes åpen hver helg fra det er føre. Kjøres også midt i uka ved behov.
Vipps: 86676

Rundt Hanshaugen (4 km)
Holdes åpen hver helg fra midt i februar
Vipps: 86676

Lysløype Leddmyra - Hammer/Skilleås (ca. 10 km)
Holdes åpen i ukedagene
Vipps: 502388

Leddmyra - Svalia (12 km)
Holdes åpen hver helg fra det er føre
Kjøres også Svalia - Vindåsen (4 km) midt i uka ved behov
Vipps: 502388

Barlia - Svalia - Vindåsen
Vipps: 46546730

Lysløype Øysletta
Heglem - Heglemsfjellet - Leirdalen - Reinsjøen - Snøhytta (26 km) eller Tømmersjøen - Grytsjøen - Reinsjøen - Snøhytta - Bjørgan/Heia i Grong (pga. vanskelighetsgrad velger de fleste å gå denne turen motsatt vei med start på Bjørgan eller Heia)
Holdes åpen hver helg fra det er føre.
Vipps: 502057

Reinbjør/Hammer/Berg - Koltjønnhytta - Liasetra (14,5 km)
Holder løypa åpen så lenge det er føre.
Vipps: 505524

Har du sett denne plakaten når du er på skitur?

                                                               

Du kan vippse løypekjøreren så mye du føler for selv. 
Løypene har ulike vippsnummer og mottaker, avhengig av hvor du går på ski. 

                             Riktig god tur!  1f 60a.png