Astrid Marie Bakken velges som barnerepresentant i det faste utvalg for plansaker for perioden 2011 - 2015.