Følgende velges som medlemmer/varamedlemmer for valgperioden 2015 - 2019:


Medlemmer:

  1. Knut Lilleberre, leder
  2. Kari Anne Jensen
  3. Olav Grande
  4. Hanne Homstad
  5. Erlend Lilleberre

 

Personlige varamedlemmer:

  1. Kjell Aspnes
  2. Anita Vold
  3. Håkon Lysberg Espelund
  4. Kari M. Lassemo
  5. Espen Opdal