Følgende er valgt for perioden 2018 - 2021:
  1. Siw Hind, Trøndelag politidiskrtikt, vararepr.: Gunn Weidemann
  2. Ole Myrbekk, representant fra Stjørdal kommune
  3. Erling Weydahl, representant fra Stjørdal kommune
  4. Svenn-Martin Børseth, representant fra stab HV-12
  5. Robert Schjølberg, adm. representant fra stab HV-12 som ivaretar bl.a. møteinnkalling, personellgrunnlag mv.

Nemda avholder kvartalsvise møter og evt ytterligere møter ved behov. Møtene avholdes i HV-12 sine lokaler på Værnes Garnison.

Det føres møtebok, som oppbevares i HV-12.

Kontaktinformasjon: hv-12.kontakt@mil.no