Teknisk sjef velges som kommunens representant for perioden 2015-2019.