For perioden 2015 - 2019 er følgende valgt:

  1. Åse Ferstad, leder
  2. Cathrine Fuglum
  3. Solvår Rustad Rian, nestleder
  4. Ivar S. Aune
  5. Otto Moa